Eerste hulp bij elektriciteitsongevallen

Wat doet u als uw collega een electrische schok krijgt?

Ongevallen met elektriciteit komen vaak voor. Meestal is dit te wijten aan het niet uitschakelen van de stroom. Wat moet u doen als iemand een schok krijgt en welke EHBO stappen kunt u nemen om het slachtoffer onder stroom te helpen voordat de verwonding fataal wordt?

Electriciteitsongevallen EHBO training

Bedrijfshulpverleners, EHBO’ers en overige medici zijn veelal niet of onvoldoende op de hoogte van de specifieke risico’s en gevolgen van elektriciteitsongevallen. Daarnaast zijn medewerkers die met electriciteit werken niet allemaal BHV'er. Een cursus EHBO bij electriciteitsletsel is een noodzaak bij bedrijven waar veel met electriciteit wordt gewerkt.

(NEN-EN 50110 / NEN 3140 stelt in paragraaf 4.3 dat er voldoende personen in de organisatie op dit punt getraind moeten zijn.)

De electriciteits EHBO training

In een training van 8 uur (2 dagdelen) scholen wij u bij in de gevaren en de behandeling van elektriciteitsletsel. Na de opleiding krijgt u een certificaat van deelname.