Eerste hulp opleiding

EHBO opleiding

Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die zonder een officieel EHBO diploma te willen halen toch iets wil leren over eerste hulp bij ongelukken. U wordt geleerd om op te treden bij ongevallen en stoornissen en daarbij de spoedeisende eerste hulp te verlenen.

Inhoud EHBO cursus

Onder andere de volgende EHBO aspecten komen aan bod:

- Reanimatie en bedienen van een AED
- Hoe te handelen bij bloedingen of een shock 
- Behandelen van brand- en snijwonden 
- Handelen bij ernstig uitwendig bloedverlies 
- Aanbrengen van (nood)verbanden
- Behandelen van ontwrichtingen, botreuken en oogletsel

Behaal uw AED certificaat

Na het voltooien van de cursus beschikt de deelnemer over voldoende kennis om Eerste Hulp
te verlenen en om in noodsituaties adequaat te kunnen handelen en krijgt u een bewijs van deelname en een certificaat van het NRR (reanimatie en AED gedeelte)

Duur cursus Eerste hulp

De training wordt in kleine groepen gegeven en is geschikt voor een “huiskamercursus”.
Deze opleiding wordt gegeven in één of twee dagdelen. De inhoud van de training kunnen we naar wens aanpassen. 

Interesse? 

Neem nu contact op